Práce se seniory

Práce se seniory

V rámci služby seniorům se hlásíme k historickému působení Jednoty bratrské v sociální oblasti, zájmu o staré lidi, kteří mimo jiné často trpí osamělostí a sociálním vyloučením. Proto je naší vizí se těmto lidem přiblížit a nabídnout jim svůj čas a zájem o ně, a to formou osobních návštěv či společných aktivit.

Již v minulosti jsme několik let působili v semilské nemocnici jako duchovní služba a navštěvovali seniory na oddělení následné péče.

V současné době jsme se připojili k vizi organizace PŘÍSTAV 3V, která již jako registrovaná sociální služba (SAS) pracuje v Chrastavě, Hrádku nad Nisou, Hejnicích a Libverdě. 

V Semilech jsme se zaměřili na dvě roviny:

  • Osobní návštěvy a trávení času s klienty Sociálních služeb Semily, ale i v terénu
  • pravidelné setkávání seniorů nazvané „Posezení s kytarou“, kde v přátelském a pohodovém prostředí společně zpíváme známé a oblíbené písničky různých žánrů.

„V minulosti bylo samozřejmostí se v bratrských městech postarat o staré a opuštěné. Tak jako za starých časů, i v dnešní době, vychází služba ze zásad křesťanské etiky zahrnující obětavý a starostlivý přístup k jednotlivým klientům.“

zdroj: www.pristav3v.cz