Naše služby

„Jednota bratrská pracovala vždy mezi obyčejnými lidmi a zabývala se praktickým životem. Proto se i nyní skrze různé kluby a organizace podílí na utváření společenské a sociální struktury míst, kde žije.“

zdroj: www.comeniana.cz