Sbor Jednoty bratrské v Semilech

Jsme parta lidí, kteří si dali za cíl pomáhat v Semilech a okolí vytvářet prostředí pokoje, radosti a naděje. Kromě činnosti v Jednotě bratrské jsme zaměřeni i mimo církev, a to na zkvalitnění života všech generací. Tuto činnost budeme i do budoucna rozvíjet.

Kdo jsme?

„Jsme církev. Naším počátkem byl rok 1457 a následující hodnoty: autorita Bible, víra v sílu modlitby, sounáležitost církve jako jedné rodiny, zájem o druhé, a především život v dennodenní poddanosti Ježíši Kristu. Toto vše je pro nás nepostradatelné dodnes.“

zdroj: www.jbcr.cz